Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Бондаренко С. К. Становлення модерної культури читання в Російській імперії у другій половині XIX - на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії).

Бондаренко С. К. Становлення модерної культури читання в Російській імперії у другій половині XIX - на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії). – Харків : 2015. – 219 с.

Libraries: ЦНБ: ВА794305

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

С. К. Бондаренко; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ім. П. Т. Тронька.

Categories

Author: Bondarenko S. K.

Geographical object: Kharkiv province

Subject: New arrivals