Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бондаренко С. К. Становлення модерної культури читання в Російській імперії у другій половині XIX - на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії).

Бондаренко С. К. Становлення модерної культури читання в Російській імперії у другій половині XIX - на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії). – Харків : . – 219 с.

Бібліотеки: НБУВ: ВА794305

Мова видання: українська

С. К. Бондаренко; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ім. П. Т. Тронька.

Категорії

Автор: Бондаренко С. К.

Географічний об’єкт: Харківська губернія

Предмет: Нові надходження