Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Арістов В. Ю. Раннє літописання в дослідженнях XIX - початку XX ст..

Арістов В. Ю. Раннє літописання в дослідженнях XIX - початку XX ст.. – Київ, . – 21 с.

Libraries: НБУВ: РА409585

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Праці О. О. Шахматова та їхній контекст. Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Арістов Вадим Юрійович; НАН України, Ін-т історії України.

Categories

Author: Aristov Vadim Ju.

Subject: New arrivals