Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Арістов В. Ю. Раннє літописання в дослідженнях XIX - початку XX ст..

Арістов В. Ю. Раннє літописання в дослідженнях XIX - початку XX ст.. – Київ, 2014. – 21 с.

Бібліотеки: ЦНБ: РА409585

Мова видання: українська

Праці О. О. Шахматова та їхній контекст. Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Арістов Вадим Юрійович; НАН України, Ін-т історії України.

Категорії

Автор: Аристов Вадим Ю.

Предмет: Нові надходження