Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Коцур В. П., Коцур А. П. Історіографія історії України: курс лекцій.

Коцур В. П., Коцур А. П. Історіографія історії України: курс лекцій. – Чв.: Золоті литаври, р. – 519 с.

Libraries: НБУВ: ВА595905

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

1. Історіографія давньої історії України. с. 11 – 29.

2. Київська Русь та Галицько-Волинська держава в історичній літературі. – с. 30 – 65.

3. Історичні знання в українських землях 14 – 1 пол. 17 ст. – с. 66 – 89.

4. Історіографія часів Визвольної війни сер. 17 ст. і складання державності українського народу. – с. 90 – 116.

5. Особливості української історіографії 18 ст. – с. 117 – 146.

6. Історична думка в Україні 1 пол. 19 ст. – с. 147 – 230.

7. Українська історіографія 2 пол. 19 ст. – с. 231 – 269.

8. Українські історичні дослідження на поч. 20 ст. – с. 270 – 313.

9. Історична наука тоталітарної доби та посттоталітарного суспільства. – с. 314 – 514.

Рец.: Ричка В.М. За ким б’ють у «Литаври’? – Український гуманітарний огляд, 2000 р., т. 4, с. 138 – 142 [15 авт.аркушів викрадено з книги М.Марченка «Українська історіографія»].

Categories

Authors (4): Kocur Viktor Petrovych (1959 –), Kocur Anatolij Petrovych (1963 –), Rychka Volodymyr Myxajlovych (1955 –), Marchenko Myxajlo Ivanovych (1902 – 1983)

Subjects (4): Galicia-Volyn state, General works in historiograpy, Kievan Rus (9 – 13 centuries), Other issues of the Liberation war 1648 – 1654