Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Голиш Г. М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX століття.

Голиш Г. М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX століття. – Черкаси : Вертикаль, . – 258 с. : іл.

Libraries: НБУВ: ВА793695

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Підруч. для студентів ВНЗ зі спец. «Історія» / Г. М. Голиш; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії.

Categories

Author: Golysh G. M.

Subject: New arrivals