Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Голиш Г. М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX століття.

Голиш Г. М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX століття. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 258 с. : іл.

Бібліотеки: ЦНБ: ВА793695

Мова видання: українська

Підруч. для студентів ВНЗ зі спец. «Історія» / Г. М. Голиш; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії.

Категорії

Автор: Голиш Г. М.

Предмет: Нові надходження