Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Войтович Л. В. Галицько-волинські етюди.

Войтович Л. В. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква : О. Пшонківський, р. – 480 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Целуйко О. П. Леонтій Войтович: у спразі гину біля водограю.

Прикарпаття в другій половині I тисячоліття н. е.: найдавніші князівства

1 “Дулібська” проблема

2 Проблема “білих хорватів”

3 Спроба локалізації Великої Хорватії

4 Проблема хорватських міграцій

5 Спроба локалізації хорватських князівств

6 Висновки

“Баварський географ”: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи 9 ст.

Загадки вікінгів: Ладога і Пліснеськ. Продовження дискусії на межі 20 – 21 століть

Волинські князівства у кінці 11 – 12 ст.

Галицька земля в кінці 10 – 12 ст.

Князь Іван Бирладник: загадкова постать.

Роман Мстиславович і утворення Галицько-Волинської держави.

Король Данило Романович.

Проблеми галицько-болгарських стосунків у першій третині 13 ст.

Князь Лев Данилович — полководець і політик.

Галицько–Волинське князівство і монгольські улуси у 13 ст.

Юрій Львович і його політика.

Загадки ранньої історії Львова.

Загадка королеви Марії Львівни.

Князь Лев Юрійович: спроба портрета.

Тевтонський орден в політиці Галицько-Волинського князівства.

Польща, Мазовія, Литва й Угорщина у боротьбі за спадщину Романовичів.

Галицько–Волинська земля і Литва.

Загадковий “Високородовитий шляхетний князь Червоної Русі”.

Кордони Галицько-Волинської держави: пробеми та дискусії.

Король Данило Романович і історія Галицько-Волинської держави в дослідженнях інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Козловський С. О. Наукові праці Леонтія Войтовича

Козловський С. О. Література про вченого.

Categories

Author: Vojtovych Leontij Viktorovych (1951 –)

Subject: Galicia-Volyn state