Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політична історія Великого князівства Литовського

Підрозділи

Бібліографічні записи (1 – 10 / 97)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Адамус Я.] Państwo litewske w latach 1386 – 1398. – «Księga pamiątkowa ku uczczeniu 400-letniej rocznicy wydania 1 statuta Litewskiego», Wilno, 1935, s.

[Антонович В. Б.] Очерк истории великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда. – УИ, 1877 г., № 2, с. 169 – 185; 1877 г., № 3, с. 226 – 247; 1877 г., № 4, с. 283 – 312; 1877 г., № 10, с. 771 – 786; 1878 г., № 2, с. 149 – 177; 1878 г., № 5, с. 331 – 375.

[Баньоніс Е. Д.] Бояре Литвы и шляхта Польши в Городле в 1413 г. – Наш радавод (Гродно), 1990 г., т. 2, с. 185 – 187.

[Барвінський Б. О.] Історичні причинки. – Жовква: 1908 р., т. 1; 1909 р., т. 2 = 94 с.

[Батура Р. К.] 13 a. Lietuvos sostinés klausimu. – Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika Mokslu Akademijos darbai, 1966, A serija, № 1, p. 141 – 165.

[Батура Р. К.] Борьба Литовского княжества против Золотой Орды. – Вильнюс: автореф.к.и.н., 1972 г.

(1)