Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Стереотип поведінки. Самосвідомість

Бібліографічні записи (1 – 10 / 82)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Українська душа. – К.: Фенікс, 1992 р. – 125 с.

[Александрович В. С.] Сокальський відгук на поразку повстання 1637 р.: причинок до історії української національної свідомості напередодні Визвольної війни. – Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні (Льв.), 1994 р., с. 79 – 84.

[Армстронг Д.] Myth and history in the evolution of ukrainian consciousness. – «Ukraine and Russia in their historical encounter», Edmonton, 1992, p. 125 – 139.

[Бардах Ю.] Wieloszczablowa świadomość narodowa na ziemiach litewsko-ruskich Rzeczypospolitej w 17 – 20 ww. – «Pamiętnik 15 powszechnego zjazdu historyków polskich», Gdańsk, 1995, t. 1, № 1, s.

[Борженцький Є.] The union of Lublin as a factor in the emergence of ukrainian national consciousness. – Polish review, 1996, t. 41, № 1, p. 37 – 61.

[Братасюк М.] Історична доля та дух українського етносу. – «Культурне відродження в Україні», Льв., Астериск, 1993 р., с.

(1)