Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Етнічні межі українського народу

Бібліографічні записи (1 – 10 / 40)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бабинський Г.] Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość. – Kraków: Nomos, 1997. – 279 s.

[Багалій Д. І.] Історико-етнографічні і лінгвістичні матеріали про північний кордон УСРР з РСФСР. – НЗ Харківської науково-дослідної катедри історії української культури, 1930 р., т. 9, № 2, с. 121 – 123.

[Брох О.] Studien von der slovakisch-kleinrussischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. – Krisiana: J. Dybwad, 1897. – 76 S.

[Будзинський З.] Dystans i ruchliwość międzygrupowa w środowisku wielokulturowym: specyficzne formy i dynamika na prykładzie pogranicza polsko-ruskiego w epoce nowożytniej. – Zeszyty naukowe Wyższej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie, 1997, № 23, s. 29 – 44.

[Будзинський З.] Ludność pogranicza polsko-ruskiego w 2 p.18 w. – Przemyśl: 1993, t. 1 = 442 s.; t. 2 = 518 s.

[Будзинський З.] Malżeństwa mieszane na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) na przełomie 18 i 19 w.: skala, zasięg i dynamika zjawiska. – «Ojczyzna bliższa i dalsza», Kraków, Secesja, 1993, s.

[Гомза М.] Problém hranice uhorsko-polsko-ruskej a jej vplyv na vznik spišskej župy. – «Początki sąsiedstwa», Rzeszów, 1996, s. 267 – 274.

[Грушевський М. С.] До справи східних границь України. – ПУ, 1996 р., № 3-4, с. 57 – 58.

(1)