Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ясир

Бібліографічні записи (1 – 10 / 39)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

С. Н. Изображение галерного раба 16 в. – КС, 1891 г., № 3, с. 511 – 513.

[Апанович О. М.] Маруся Богуславка – історична постать? – Наука і життя, 1965 р., № 3, с. 9 – 13; № 4, с. 27 – 31; № 5, с. 13 – 15.

[Бережков М. М.] Русские пленники и невольники в Крыму. – «Труды 6-го археологического съезда», М., 1888 г., т. 2, с. 342 – 372.

[Верлінден Ш.] L’esclavage dans l’Europe médiévale. – Gent: 1977, t. 1 – 2.

[Верлінден Ш.] Le recrutement des esclaves à Venise aux 14 et 15 siècles. – Bulletin de l’Institut historique Belge de Rome, 1968, t. 39, p. 83 – 202.

[Возняк М. С.] М.Стрийковський про турецьку неволю в творі 1575 р. – ЗНТШ, 1928 р., т. 149, с. 197 – 210.

[Ворончук І. О.] Демографічні наслідки татарського нападу 1617 р. на Краснокорецьку волость Волині. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 229 – 239.

[Гліва А.] Niewola brańców tatarskich z ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XVII wieku: doświadczenie przemocy i jego konsekwencje w postaci zespołu stresu pourazowego. – «W niewoli. Doświadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów», Kraków, 2019, s. 125 – 160.

[Гольденберг В. А.] Северное Причерноморье как рынок рабов для Средиземноморского мира. – Вестник древней истории, 1953 г., № 1, с. 200 – 209.

(1)