Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Ясир

Бібліографічні записи (21 – 30 / 39)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Кримський А. Ю.] Сторінки з історії Криму та кримських татар. – «Студії з Криму», К., ВУАН, 1930 р., с. 1 – 17.

[Куліш П. О.] Турецкая неволя. – РС, 1877 г., т. 18, № 3, с. 385 – 401.

[Левицький Т.] Osadnictwo slowiańskie i niewolnicy slowiańscy w krajach muzulmanskich według pisarzy arabskich. – PH, 1952, t. 43, № 3-4, s. 473 – 493.

[Лучицький І. В.] Рабство и русские рабы во Флоренции в 14 и 15 вв. – УИ, 1885 г., № 11, с. 361 – 384; № 12, с. 385 – 418.

[Лучицький І. В.] Русские рабы и рабство в Руссильоне в 14 – 15 вв. – УИ, 1886 г., № 11, с. 191 – 219.

[Мазур О. Я.] Роксолана і набіги кримських і османських феодалів на українські землі у 20-50-х рр. 16 ст. – «Рогатинська земля: історія та сучасність», Льв., 1995 р., с.

[Мицик Ю. А.] На турецьких галерах 17 ст. – «Запорожці в історії козацької культури», К., 1994 р., с. 232 – 242.

[Мицик Ю. А.] Повстання слов’янських невільників-веслярів на турецьких галерах у 17 ст. – «Україна і Польща в період феодалізму», К., Наукова думка, 1991 р., с. 105 – 111.

[Мицик Ю. А.] Цінна історико-літературна пам’ятка 17 ст. – Всесвіт, 1980 р., № 10, с. 201 – 202.

[Ніколенко Г.] Дівчина з легенди. – ПУ, 1981 р., № 2, с. 62 – 63.

(3)