Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Дослідження Іпатіївського літопису

Бібліографічні записи (1 – 10 / 33)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Словарь книжников и книжности Древнй Руси. – Лг.: Наука, 1987 г., т. 1 = 493 с.;

[Бередников Я. І.] Ипатьевская летопись [т. 2]. – Спб.: тип. Э. Праца, 1843 г. – 8, [2], 379 с.

[Желєзняк І. М.] Етимологічний словник літописних географічних назв південної Русі. – К.: Наукова думка, 1985 р. – 254 с.

[Книш Я. Б.] Фрагмент невідомого списку Іпатіївського літопису. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 86 – 105.

(1)