Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші питання археології 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 45)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Рідкий пам’ятник старовини. – Діло (Льв.), 1928 р., № 9, с.

[Андрієнко В. П.] Майдани і майдановидні споруди України. – Вісник Харківського університету. Серія історія, 1971 р., № 5, с. 65 – 76.

[Антонович В. Б.] О скальных пещерах на берегу Днестра. – «Труды 6-го археологического съезда», М., 1886 г., т. 1, с. 87 – 102.

[Багалій Д. І.] Археологические, этнографические и топографические заметки о Харьковской губернии. – Харьковский сборник», Харьков, 1888 г., т. , с.

[Біляєва С. О.] Зернове господарство середнього Подніпров’я в 10 – 14 ст. – Археологія, 1990 р., № 3, с. 37 – 47.

[Біляєва С. О.] О металлообработке в Посеймье в 13 – 14 вв.: по материалам Озаричского селища. – «Использование методов естественных наук в археологии», К., 1981 г., с. 49 – 65.

[Біляєва С. О.] Поселення дніпровського Лівобережжя 10 – 15 ст. – К.: Наукова думка, 1995 р. – 110 с.

[Біляєва С. О.] Про регіональну специфіку розвитку сільського господарства середнього Подніпров’я в 10 – 14 ст. – «Старожитності південної Русі», Чн., Сіверянська думка, 1993 р., с. 82 – 86.

(1)