Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Політичний лад 13 – 16 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 23)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бельовський А.] Halickowłodzimierskie księstwo. – Biblioteka Ossolińskich, 1860, t. 4, s.

[Брайчевський М. Ю.] Перше українське королівство: держава Данила Галицького. – Золоті ворота, 1992 р., № 2, с. 146 – 158.

[Вуйцик З.] Ukraina w ramach Rzeczypospolitej do poł.17 w.: prawo, program, praktyka polityczna. – Historia (Wrocław), 1988, t. 66, s.

[Галецький О.] Litwa, Ruś i Żmudż jako części skladowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. – RAU, 1916, t. 34, s. 214 – 254.

[Гейнош В.] Udział ziemi przemyskiej w życiu parlamentarnym Polski przedrozbiorowej. – RP, 1963, t. 9, № 2, s. 179 – 186.

[Кондратьєв І. В.] Любецька волость у першій половині – середині ХVІ ст. – СівЛіт, 2008 р., № 1, с. 22 – 30.

[Кондратьєв І. В.] Любецьке староство (XVI - середина XVII ст.). – Чернігів: Лозовий В. М. [вид.], 2014. – 383 с.: іл.

[Кордуба М. М.] Молдавсько-польська границя на Покуттю по смерті Стефана Великого. – «Науковий збірник, присвячений ювілею проф.М.С.Грушевського», Льв., 1906 р., с. 158 – 184.

[Кревецький І. І.] З історії української старовини: 1. Доля галицьких королівських інсигній. – «Українська старовина», Кам’янець-Подільський, 1919 р., т. 1, с. 6 – 7.

(1)  2  3