Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бароко в українському мистецтві

Бібліографічні записи (1 – 10 / 214)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Вар-ъ А. Церковное деревянное зодчество Украины и стиль барокко. – Украинская жизнь (Москва), 1913 г., № 12, с. 30 – .

[Абрамович С. Д.] «Грамматика» М.Смотрицкого в свете проблем филологической культуры барокко. – «Східнослов’янські граматики 16 – 18 ст.», К., Наукова думка, 1982 р., с. 159 – 161.

[Абрамович С. Д.] Мелетій Смотрицький та проблеми філологічної культури бароко. – «Українська література 16 – 18 ст. та інші слов’янські літератури», К., Наукова думка, 1984 р., с. 137 – 160.

[Автухович Т. Є.] Київський період творчості Феофана Прокоповича і бароко. – «Українське літературне бароко», К., Наукова думка, 1987 р., с. 178 – 192.

[Адруг А. К.] Бароковий Чернігів. – СівЛіт, 1995 р., № 2, с. 61 – 64.

[Алексієвець М. М.] Типологія української національної культури: київсько-руський (середньовічний) і ренесансно-бароковий (козацький) типи. – «Культурне відродження в Україні», Льв., Астериск, 1993 р., с. 87 – 103.

[Андьял А.] Zur Geschichte der ukrainisch-ungarischen Literatur- und Kulturbeziechungen der Barockziet. – «Orbis scriptus», München, 1966, S.

[Антонюк Г. Д.] Шкільна освіта в Україні в епоху бароко. – Київська церква, 2000 р., № 5, с. 73 – 79.

[Асеєв Ю. С.] Стили в архитектуре Украины. – К.: Будівельник, 1989 г. – 104 с.

(1)