Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Мозговий І. П. Християнізація Давньої України (І – поч. ХІ ст.).

Мозговий І. П. Християнізація Давньої України (І – поч. ХІ ст.). – Суми : Світ друку, р. – 555 с.

Мова видання: українська

Античні й середньовічні писемні джерела : збірка документів з коментарями.

Видання присвячене проблемі введення християнства на землях Давньої України, культурних, соціально-політичних та ідеологічних складових цього процесу. До збірки також включені витяги з творів зарубіжних і вітчизняних авторів доби Античності й Середньовіччя, нумізматичні матеріали, додатки інформаційного плану, в яких подаються дані про релігійне життя України й Сумщини зазначених періодів. Текст проілюстрований і ґрунтовно прокоментований з поясненням термінів, географічних та історичних назв, персоналій тощо.

Категорії

Автор: Мозговий Іван Павлович

Предмети (3): Видання письмових джерел Київської Русі, Давні слов’яни, Релігійне життя Київської Русі