Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Карпов С. П. Работорговля в южном Причерноморье в 1 пол. 15 в.: преимущественно по данным массарий Каффы.

Карпов С. П. Работорговля в южном Причерноморье в 1 пол. 15 в.: преимущественно по данным массарий Каффы. – ВВ, г., т. 46, с. 139 – 145.

Мова видання: російська

Історичний період: 1 пол. 15 ст.

Порівняння актів купівлі-продажу рабів із даними оподаткування рабів показує, зо в актах згадано 3..5 % числа рабів у даному місті. Заходи генуезького міністерства работоргівлі (офіції св.Антонія) щодо регулювання цього бізнесу. Вони спрямовані на утвердження монополії Генуї у цій прибутковій справі. По мірі зростання впливу Туреччини на Чорному морі все більша доля рабів проходила через їхні руки.

Категорії

Автор: Карпов Сергій Павлович (1949 р. –)

Географічні об’єкти (2): Кафа, Чорне море

Предмети (2): Торгівля італійців на Чорному морі, Ясир