Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Общее обозрение местожительства казаков в Черниговской губернии.

Общее обозрение местожительства казаков в Черниговской губернии. – Земский сборник Черниговской губернии, г., №№ 5 – 8 (прилож).

Бібліотеки: НБУВ: Ж1161

Мова видання: російська

Категорії

Географічний об’єкт: Чернігівська губернія

Предмет: Інші питання історії козацтва 1648 – 1783 рр.