Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чугаева И. К. Летописный материал черниговского содержания ХІІ века в Лаврентьевской летописи.

Чугаева И. К. Летописный материал черниговского содержания ХІІ века в Лаврентьевской летописи. – Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2013. – № 3 (53). – С. 153–154 (0,2 друк. арк.).

Мова видання: російська

Категорії

Автор: Чугаєва Ірина Костянтинівна

Географічний об’єкт: Чернігівське князівство

Предмет: Дослідження Лаврентіївського літопису