Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чернігівське князівство

Дивіться також:

Географічні об’єкти (10):

Предмет: Давньоруські князівства

Бібліографічні записи (1 – 10 / 19)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бодрухин В. М.] Чернігівська земля-князівство. – Луганськ: 2002 р. – 132 с.

[Гущин О. Р.] Черниговские Рюриковичи в кон. 14 – 1 пол. 15 вв.: историко-генеалогический очерк. – Наш радавод (Гродно), 1990 г., т. 1, с. 109 – 111.

[Ільїн О. О.] Монеты великого княжества Черниговского кон. 14 в. – Известия Российской академии истории материальной культуры, 1921 г., т. 1, с. 9 – 14.

[Коваленко В. П.] Чернігів і Галич у 12 – 13 ст. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 154 – 165.

[Козубовський Г. А.] Пограничье Киевской и Черниговской земли в годы правления Владимира Ольгердовича в Киеве. – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», Чернигов, 1990 г., с. 109 – 110.

[Котляр М. Ф.] Псевдочернігівська монета 14 ст. – ІДВ, 1971 р., т. 6, с. 175 – 187.

[Кучинський С. М.] Ziemie czernigowsko-siewerskie pod rządami Litwy. – Warszawa: 1936. – 412 s. – Праці українського наукового інституту (Варшава), т. 33.

[Чугаєва І. К.] Датовані чернігівські звістки Київського літопису ХІІ ст. як маркер чернігівських літописних фрагментів. – Київська старовина. – 2012. – № 5–6. – С. 5–18 (0,8 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Князі Давидовичі у чернігівському літописанні. – Чернігівські старожитності. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2015. – Вип. 2 (5). – С. 38–56 (0,5 друк. арк.).

(1)