Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Чернігівське князівство

Дивіться також:

Географічні об’єкти (10):

Воргол Новгород-Сіверський
Глебль Оргощ
Зартий Уненеж
Липецьк Хоробор
Любеч Чернігів

Предмет: Давньоруські князівства

Бібліографічні записи (1 – 10 / 12)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Бодрухин В. М.] Чернігівська земля-князівство. – Луганськ: 2002 р. – 132 с.

[Козубовський Г. А.] Пограничье Киевской и Черниговской земли в годы правления Владимира Ольгердовича в Киеве. – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», Чернигов, 1990 г., с. 109 – 110.

[Кучинський С. М.] Ziemie czernigowsko-siewerskie pod rządami Litwy. – Warszawa: 1936. – 412 s. – Праці українського наукового інституту (Варшава), т. 33.

[Чугаєва І. К.] Датовані чернігівські звістки Київського літопису ХІІ ст. як маркер чернігівських літописних фрагментів. – Київська старовина. – 2012. – № 5–6. – С. 5–18 (0,8 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Летописный материал черниговского содержания ХІІ века в Лаврентьевской летописи. – Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2013. – № 3 (53). – С. 153–154 (0,2 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Методика виділення чернігівських літописних фрагментів ХІІ ст. у Київському літописі. – Сіверщина в історії України. – К., 2011. – Вип. 4. – С. 124 – 128 (0,5 друк.арк.).

[Чугаєва І. К.] Частотність згадування літописних міст Чернігово-Сіверської землі під 6682–6702 рр. як ознака літописання Святослава Всеволодича. – Слов’яни і Русь. – К.: «Стародавній Світ», 2013. – С. 335–342 (0,6 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Частотність згадування чернігівських топонімів на відрізку 1146 – 1167 рр. у Київському літописі ХІІ ст. – Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи. – Чернігів, 2011. – С. 219 – 224 (0,5 друк. арк.).

[Чугаєва І. К.] Чернігівське літописання XI - XIII ст. – Чернігів, 2012. – 20 с.

[Чугаєва І. К.] Чернігівське літописання в історичних дослідженнях кінця XVIII – початку ХХ ст. – Сіверщина в історії України. – К. – Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 78–81 (0,5 друк. арк.).

(1)  2