Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819‒1924).

Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819‒1924). – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», р. – 152 с.

Мова видання: українська

Досвід археографічних і бібліографічних студій : зб. наук. пр. / упоряд. і наук. ред. М. Л. Ткачук.

Ткачук М. Л. Рукописні кандидатські твори студентів Київської духовної академії: проблеми дослідження 4

Бурега В. В. Професор Київської духовної академії Петро Кудрявцев та його розвідка «Українознавство й візантинознавство» 23

Головащенко С. І. Історико-біблієзнавчі нариси професора Київської духовної академії Стефана Сольського: вітчизняний та європейський контексти 60

Юринець Я. І. Рецепція західноєвропейської філософії у бібліографічних студіях Петра Ліницького (за матеріалами журналу «Труды Киевской духовной академии») 87

Менжулін В. І. Випускник Київської духовної академії Гервасій Сікорський (за матеріалами архівних студій) 111

Кузьміна С. Л. «Юродство» як літературне амплуа: штрихи до біографії Віктора Аскоченського 130

Категорії

Предмети (4): Богословія в Україні, Київ у 1784 – 1916 рр., Філософія в Україні, Церква у 1784 – 1916 рр.