Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819‒1924).

Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819‒1924). – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», р. – 152 с.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Досвід археографічних і бібліографічних студій : зб. наук. пр. / упоряд. і наук. ред. М. Л. Ткачук.

Ткачук М. Л. Рукописні кандидатські твори студентів Київської духовної академії: проблеми дослідження 4

Бурега В. В. Професор Київської духовної академії Петро Кудрявцев та його розвідка «Українознавство й візантинознавство» 23

Головащенко С. І. Історико-біблієзнавчі нариси професора Київської духовної академії Стефана Сольського: вітчизняний та європейський контексти 60

Юринець Я. І. Рецепція західноєвропейської філософії у бібліографічних студіях Петра Ліницького (за матеріалами журналу «Труды Киевской духовной академии») 87

Менжулін В. І. Випускник Київської духовної академії Гервасій Сікорський (за матеріалами архівних студій) 111

Кузьміна С. Л. «Юродство» як літературне амплуа: штрихи до біографії Віктора Аскоченського 130

Категории

Предметы (4): Богословие в Украине, Киев в 1784 – 1916 гг., Философия в Украине, Церковь в 1784 – 1916 гг.