Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Great duchy of Lithuania

Also look at:

Subject: Lithuania

Bibliographical records (1 – 10 / 241)

List sorting: author, title, A – Z

1581 г. Трибунал обывателям великого княжества Литовского, на сонме варшавском данный. – Временник общества истории и древностей российских (Москва), 1855 г., т. 25, с. 1 – 22.

Diarjusz moskiewskiej wojny w W.Ks.Litewskim przez Pawła Sapiehę hetmana W.L. wraz z p.Czarnieckim wojew. ruskim: 1660. – Podgórski Pamiętn.dziej.polsk. w.17. – Wrocław: 1840, s. 162 – 208.

[Aleksandrovych S.] Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem wielkiego księstwa Litewskiego w 16 – 17 ww. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 61 – 86.

[Aleksandrovych S.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

[Aleksandrovych S.] Prace kartograficzne Józefa Naronowicza-Narońskiego na ziemiach wielkiego księstwa Litewskiego w połowie 17 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu Adama Mickiewicza, historia, 1967, t. 7, s.

(1)