Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Great duchy of Lithuania

Subsections

Historiography of the Great duchy of Lithuania Social history of the Great duchy of Lithuania Lithuania local studies
Supporting disciplines for the Great duchy of Lithuania history (+) Legislation of the Great duchy of Lithuania (+) Culture history of Lithuania
Written sources for the Great duchy of Lithuania history (+) Biographies of the Great duchy of Lithuania personalities Yotvingians
General works on the Great duchy of Lithuania history Political history of the Great duchy of Lithuania (+)

Also look at:

Subject: Lithuania

Bibliographical records (1 – 10 / 264)

List sorting: author, title, A – Z

1581 г. Трибунал обывателям великого княжества Литовского, на сонме варшавском данный. – Временник общества истории и древностей российских (Москва), 1855 г., т. 25, с. 1 – 22.

Diarjusz moskiewskiej wojny w W.Ks.Litewskim przez Pawła Sapiehę hetmana W.L. wraz z p.Czarnieckim wojew. ruskim: 1660. – Podgórski Pamiętn.dziej.polsk. w.17. – Wrocław: 1840, s. 162 – 208.

[Aleksandrovych S.] Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem wielkiego księstwa Litewskiego w 16 – 17 ww. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 61 – 86.

[Aleksandrovych S.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

[Aleksandrovych S.] Prace kartograficzne Józefa Naronowicza-Narońskiego na ziemiach wielkiego księstwa Litewskiego w połowie 17 w. – Zeszyty naukowe uniwersytetu Adama Mickiewicza, historia, 1967, t. 7, s.

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [+10]