Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Studies of sources 1784 – 1916

Also look at:

Subject: Source studies

Bibliographical records (1 – 10 / 19)

List sorting: author, title, A – Z

[Bogumyl O. G.] Ордера кн.Потёмкина по архивным документам. – «Труды 13-го археологического съезда», М., 1908 г., т. 2, с.

[Gorban M. V.] «Записки о Малой России» О.Шафонського. – ЗУНТК, 1927 р., т. 21, с. 132 – 145.

[Kramar G.] Schematyzmy galicyjskie jako źródło historyczne. – Studia historyczne, 1982, № 1, s. 27 – 48.

[Loskyj I. K.] Григорій Винський і його «Записки». – ЗНТШ, 1993 р., т. 225, с. 355 – 364.

[Lukashevych O. A.] К истории публикации ордеров Г.А.Потёмкина и П.А.Зубова. – «Археографический ежегодник за 1988 г.», М., 1989 г., с.

[Lukashevych O. A.] Ордери генерал-губернаторів Катеринославського намісництва як джерело з історії північного Причорномор’я останньої чверті 18 ст. – «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України», К., 1991 р., с. 112 – 113.

[Novyckyj V. I.] Збірка справ Кам’янець-Подільської казенної палати. – «Центральний архів стародавніх актів у Києві», К., 1929 р., с.

[Petrushevych A. S.] Wiadomość o diarjuszu czyli dzienniczku Porf.Ważyńskiego biskupa chełmskiego 1780 – 1804. – Przegląd archeologiczny, 1882, t. 1, s.

(1)