Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

The division between empires (1784 – 1916)

Also look at:

Subjects (2): Kyiv in 1784 – 1916, Provinces of Russian Empire

Bibliographical records (1 – 10 / 30)

List sorting: author, title, A – Z

Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku. – Warszawa; Łódź: Instytut pamięci nar., 2012. – 495 s.

Андрій Жук (1880 – 1968): бібліографічний покажчик. – К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2012. – 37 с.: іл.

Журнал военных действий в Крыму. Сентябрь - декабрь 1854 года. – Симф.: Антиква, 2010. – 192, [34] с.: ил. – (Серия „Архив Крымской войны”)

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890 – 1894 pp. – Львів, 2000.

[Arkusha O. G.] Русофільство в Галичині в середині XIX – на початку XX ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд. – ВЛУ. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 231 – 268.

[Buschynskyj S.] Podole, Wołyń i Ukraina. – Lw.: druk.K.Pillera, 1862. – 147 s.

[Chornovol I. P.] Українці в Галицькому сеймі: історіографічні, методологічні й політичні аспекти дослідження. – Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Т. 7. – С. 160 – 165.

[Goshko J. G.] Тернопільщина в складі Росії (1810 - 1815 рр.). – Львів: 1957 р. – 29 с.

(1)