Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Economy of gentry in 1648 – 1783

Bibliographical records (1 – 10 / 48)

List sorting: author, title, A – Z

[Alefirenko P. K.] Украинские маетности графов М.Г.Головкина и Б.Х.Миниха в 30-х гг. 18 в. – «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1960 г.», К., м-во АН УССР, 1962 г., с. 226 – 235.

[Balabushevych T. A.] Зв’язки господарств польських магнатів Галичини з ринком (18 ст.). – Питання нової та новітньої історії, 1972 р., т. 14, с. 93 – 100.

[Baranovych O. I.] Магнатское хозяйство на юге Волыни в 18 веке. – М.: и-во АН СССР, 1955 г. – 184 с.

[Baranovych O. I.] Нариси магнатського господарства на півдні Волині у 18 ст. – Студії з історії України науково-дослідної катедри історії України в Києві, 1926 р., т. 1, с. 1 – 90; 1929 р., т. 2, с. 61 – 116.

[Baranovych O. I.] Панське господарство в ключі Володарськім за часів Коліївщини. – «Ювілейний збірник на пошану академіку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя», К., ВУАН, 1928 р., т. 1, с. 274 – 279.

[Baranovych O. I.] Фольварки Вишневецкого ключа во 2 п.18 в. – «Академику Б.Д.Грекову ко дню 70-летия », М., и-во АН СССР, 1952 г., с. 303 – 310.

(1)