Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kievan Rus (9 – 13 centuries)

Also look at:

Subjects (5):

Bibliographical records (51 – 60 / 60)

List sorting: author, title, A – Z

[Varvarcev M. M.] Зарубіжна історіографія «християнської України»: антинаукові схеми, реакційні цілі. – «Антикомуністична суть уніатсько-націоналістичної фальсифікації історії українського народу», К., Вища школа, 1984 р., с. 34 – 46.

[Vojtovych L. V.] Княжа доба: портрети еліти. – Біла Церква: О. В. Пшонківський, 2006 р. – 782 с.

[Voskanjan V. K.] Древняя Русь и Украина в судьбах армян. – ИСИ, 1961 г., с. 59 – 91.

[Zaxara I. S.] Історія Київської Русі в оцінці діячів Києво-Могилянської академії. – «Київська Русь: культура, традиції», Київ, Наукова думка, 1982 р., с. 89 – 92.

(6)