Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Hirschberg A. Z czasów niedoli i upadku: ustęp z dziejów m.Lwowa.

Hirschberg A. Z czasów niedoli i upadku: ustęp z dziejów m.Lwowa. – «Sprawozdanie naukowego zakładu im.Ossolińskich», , s. 37 – 64.

Language of edition: polish

Historical period: 1704

Abstract (in Ukrainian):

«З часів недолі та упадку: розділ з історії Львова». Про здобуття Львова шведами в 1704 р.

Categories

Author: Hirschberg Aleksander (1847 – 1907)

Subject: Lviv in 1349 – 1772