Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників 2 п.18 ст.

Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників 2 п.18 ст. – Льв.: р. – 141 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 2 half 18 cent.

Abstract (in Ukrainian):

Біо-бібліографічні відомості про подорожників. Природа України. Населення України. Матеріальна культура. Духовна культура. Сучасне і майбутнє України в очах західноєвропейських подорожників 2 п.18 ст.

Б.Гакет; К.Ф.Е.Гаммард; Й.Ґ.Гердер; С.Ґ.Ґмелін; Й.А.Ґюльденштедт; Е.В.Дрімпельман; Б.фон Кампенгаузен; Е.Д.Кларк; В.Кокс; Д.Маршалл; Й.В.Меллер; М.Мессельєр; П.С.Паллас; Ф. де Тот; анонімні описи.

С. 108 – 109: «У нашій праці ми намагалися відповісти на питання, що знайшли подорожники-чужинці в тодішній Україні та в тих просторах Російської імперії, де на той час жили українці, якою ці подорожники бачили Україну і як оцінили її сучасне і майбутнє.

З відомостей подорожників можна зробити висновок, що або основним джерелом їхніх знань про Українську гетьманську державу була лише історія Росії, або ж вони нічого не знали про Україну».

Categories

Author: Vintonjak Oleksa (1915 – 2011)

Personalities (14): Campenhausen Balthasar (1745 – 1800), Clarke Edward Daniel (1769 – 1822), Drimpelman Ernest Wilhelm (1753 – 1830), Ghmelin Samuel Ghotlib (1744 – 1774), Güldenstädt Johann Anton (1745 – 1781), Hacquet Belsazar (1739 – 1815), Hammard August (1747 –), Herder Johann Gottfried (1744 – 1803), Koks Vilgelm (1747 – 1828), Marshall Joseph (2 half 18 cent.), Messelière M. de la (mid 18 cent.), Möller Johann Wilhelm (begin 19 cent.), Pallas Petro Symon (1741 – 1811), Tott François (1733 – 1797)

Subjects (3): Foreign sources studies, Rest of Europe, Studies of memoirs