Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Lużny R. Teodycea Hryhoria Skoworody na tle slowiańskiej myśli religijnej okresu Oświecenia.

Lużny R. Teodycea Hryhoria Skoworody na tle slowiańskiej myśli religijnej okresu Oświecenia. – «Studia slavica in honorem vivi doctissimi Olexa Gorbatsch, G.Freidhof, P.Kosta und M.Schütrumpf», Monachium, , S.

Libraries: НБУВ: В274205/3

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Теодицея Григорія Сковороди на тлі слов’янської релігійної думки доби Просвітництва».

Categories

Author: Luzhnyj Ryshard (1927 – 1998)

Personality: Skovoroda Grygorij Savych (1722 – 1794)

Subjects (2): Enlightenment, Ukrainian writers of 13 – 18 cent.