Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Vetulani A., Roman S. Średniowieczny ruski przekład statutów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły.

Vetulani A., Roman S. Średniowieczny ruski przekład statutów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. – Wrocław: .

Language of edition: polish

Historical period: 459 – 1953

Abstract (in Ukrainian):

«Середньовічний руський переклад статутів Казимира Великого та Владислава-Ягайла».

Рец.: Hejnosz W. Jeszcze o średniowiecznym ruskim przekładzie statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. – Czasopismo prawno-historycne, 1953, t. 4, s. 459 – 465.

[Відповідь А.Ветуляні та С.Романа] – Czasopismo prawno-historycne, 1952, t. 4, t. 510 – 513.

[Відповідь В.Гейшоша] – Czasopismo prawno-historycne, 1952, t. 4, s. 514 – 515.

Categories

Authors (3): Vetuljani Adam, Roman Stanislav, Hejnosz Wojciech (1895 – 1976)

Personalities (2): Casimir 3rd (1310 – 1370), Jagajlo (1362 – 1434)

Subject: Source studies on legislation of 1648 – 1783