Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Дух О. Превелебні панни.

Дух О. Превелебні панни. – Львів: видавницво Укр. катол. ун-ту, р. – 752 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 16 – 1 quart 19 cent.

Abstract (in Russian):

Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період; серія «Київське християнство», т. V.

Монографія присвячена жіночим чернечим спільнотам Православної та Унійної Церков, які в ранньомодерну добу функціонували на теренах двох західних єпархій Київської митрополії – Львівської та Перемишльської.

На основі переважно неопублікованих джерел автор досліджує еклезіальний, матеріальний, правовий і соціальний статус жіночих монастирів, їхню мережу й особливості внутрішньої організації.

Осібно розглядаються засади формації інокинь, молитовні практики, виховна, харитативна і господарська діяльність та інші аспекти повсякденного життя монашої спільноти. роль жіночого монастиря у локальному соціумі простежується на прикладі його взаємин з духовенством, церковними інституціями і «світом» (ктиторами, шляхтою).

На особливу увагу заслуговують фактологічно багаті додатки, – біографічний словник імен понад 300 черниць і каталог жіночих обителей обидвох єпископств.

Categories

Author: Dux Oleg

Subjects (4): Church in 1784 – 1916, Monasteries in 1648 – 1783, Other issues of Uniate Church history 1648 – 1783, Religious life of 1553 – 1647