Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Wagilewicz J. Początki Lwowa.

Wagilewicz J. Początki Lwowa. – Kółko rodzinne, ,

Libraries: НБУВ: ?

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Початки Львова».

Categories

Author: Vagylevych Ivan Mykolajovych (1811 – 1866)

Subject: Lviv in 13 – 1 half 14 cent.