Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ачкинази И. В. Крымчаки: историографический обзор по публикациям 19 – н.20 вв.

Ачкинази И. В. Крымчаки: историографический обзор по публикациям 19 – н.20 вв. – МАИЭТ, г., т. 2, с. 165 – 181.

Language of edition: russian

Historical period: 1860 – 1918

Abstract (in Ukrainian):

Аналізуються публікації 1860 – 1918 рр. Дискусія між єврейськими та караїмськими вченими. Усвідомлена дистанція між власне-євреями та кримчаками (останні рішучо не розуміють давньоєврейської мови і взагалі не мають нічого спільного з євреями, окрім релігії). Ця література значною мірою політизована через те, що в Російській імперії караїми користувались всіма правами, а права євреїв та кримчаків були обмежені.

Categories

Author: Achkinazi I. V.

Subjects (3): Jews in Ukraine, Krymchaks in the Crimean khanate, Other issues in historiography