Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Араджиони М. А. К вопросу об этнокультурных особенностях позднесредневекового населения горного Крыма.

Араджиони М. А. К вопросу об этнокультурных особенностях позднесредневекового населения горного Крыма. – МАИЭТ, г., т. 3, с. 184 – 193.

Language of edition: russian

Abstract (in Ukrainian):

С. 192: «Урумы та румеї – різні мовні групи всередині одного етноса, який сформувався в середньовічному Криму під впливом культур народів Балканського півострова, Малої Азії та Кавказу. Етнос кримських греків піддався потужній асиміляції з боку кримсько-татарського етносу [...] Лишається нез’ясованим, з якого часу відбулося проникнення до традиційної культури кримських греків рис культури кримських татар».

Categories

Author: Aradzhioni Margaryta Anatolijivna (1969 –)

Subject: Christians in the Crimean khanate