Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Hejnosz W. Jus Ruthenicale: przeżytki dawniego ustroju spolecznego na Rusi Halickiej w 15 wieku.

Hejnosz W. Jus Ruthenicale: przeżytki dawniego ustroju spolecznego na Rusi Halickiej w 15 wieku. – Studią nad historią prawa polskiego, , t. 12, № 1. – 112 s.

Libraries: НБУВ: В152841/тт.№№

Language of edition: polish

Historical period: 1401 – 1500

Abstract (in Ukrainian):

«Руське право: пережитки давнього суспільного устрою на Галицькій Русі в 15 ст.»

Categories

Author: Hejnosz Wojciech (1895 – 1976)

Geographical object: Galychyna

Subject: Other issues of legislation in 1648 – 1783