Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Poppe A. Grod Wołyń: z zagadnień osadnictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu polsko-ruskim.

Poppe A. Grod Wołyń: z zagadnień osadnictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu polsko-ruskim. – Studia wsczesnośrednioweczne, , № 4, s. 226 – 290.

Libraries: НБУВ: ?

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Місто Волинь».

Categories

Author: Poppe Anzhej (1926 – 2019)

Geographical object: Volyn

Subject: Ancient Slavs