Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Івангородський К. В. Етносоціальний вимір українського козацтва.

Івангородський К. В. Етносоціальний вимір українського козацтва. – Черкаси: Чабаненко Ю. А. [вид.], . – 238 с.

Libraries: НБУВ: ВА778849

Language of edition: ukrainian

Historical period: End 15 – mid 16 cent.

Abstract (in Ukrainian):

(Нариси з історії Півден. Київщини кінця 15 – середини 17 ст.) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах.

У книзі пропонується наукова інтерпретація етносоціального феномену українського козацтва на теренах південних староств Київського воєводства в період від зародження цього явища до початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. У дванадцяти нарисах аналізуються різноманітні чинники, які зумовили етносоціальну еволюцію козаччини від хаотичних груп порубіжних добичників до нової національної еліти українського етносоціального організму ранньомодерної доби. З’ясовуються причини та наслідки геополітичних трансформацій, які вплинули на специфіку становища Південної Київщини на цьому етапі та відлуння цього процесу на політичній діяльності українського козацтва, зокрема його основного осередку – Запорозької Січі. З’ясовуються механізми формування та реалізації державотворчої парадигми козаччини, її специфіка та обумовленість етносоціогенезом української народності.

Categories

Author: Ivangorodskyj Kostjantyn Vasylovych

Subject: The emergence of the Cossacks