Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя.

Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. – Одеса : . – 294 с.

Libraries: НБУВ: ВА795149

Language of edition: ukrainian

Historical period: 2015

Abstract (in Ukrainian):

Одеські етнографічні читання. 2015. Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]; [редкол.: В. К. Борисенко та ін.].

Categories

Subject: New arrivals