Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу: порівняльне дослідження народів УРСР і суміжних територій.

Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу: порівняльне дослідження народів УРСР і суміжних територій. – К.: Наукова думка, р. – 132 с.

Libraries: НБУВ: ВО948454

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

В монографії на основі нових матеріалів і попередніх досліджень характеризується антропологічний склад населення українців і інших народів УРСР та суміжних територій. Аналіз цих даних дає можливість автору висвітлити деякі питання походження українського народу, показати його близькість до сусідніх народів і в першу чергу до росіян і білорусів, а також дати розгорнуту критику антинаукових расистських «теорій» буржуазних націоналістів.

Categories

Author: Djachenko Vasyl Dmytrovych (1924 – 1996)

Subjects (2): Anthropology of Ukrainians, The "dicslosing" of the "ukrainian bourgeous nationalism"