Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Podillja palatinate

Also look at:

Geographical objects (5):

Subject: Palatinates of Commonwealth

Bibliographical records (1 – 10 / 14)

List sorting: author, title, A – Z

[Aftanazy R.] Materiały do dziejów rezydencji. – Warszawa: 1986, t. 1; 1988, t. 5a = 769 s.; 1989, t. 6a; 1990, t. 7a = 696 s.; t. 7b = 431 s.; 1991, t. 8a = 429 s.; 1992, t. 9a = 461 s.; t. 9b = 296 s.; t. 10a = 518 s.; t. 10b = 311 s.; 1993, t. 11a = 717 s.

[Balinskyj M.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Bjalkovskyj L. I.] Urzędnicy ziemscy podolscy wieku 16 i początku 17. – Rocznik polskiego towarzystwa heraldycznego, 1928, t. 8, s. 174 – 180.

[Ivanovskyj J.] Rozmowy o Polskiej Koronie. – Kraków: 1873, t. 1.

[Klachevskyj V.] Urzędnicy podolscy 14 – 18 ww. – Kórnik: 1998. – 443 s.

[Malchenko O. J.] Оборонна система Поділля, Брацлавщини, Київщини очима сучасників (15 – 18 ст.): огляд наративних джерел. – НЗ Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського. Збірник праць молодих вчених та аспірантів, 1996 р., т. 1, с. 24 – 48.

[Ostash N. L.] Назви населених пунктів Поділля у 1 пол. 17 ст. – ПІК, (7-а), 1987 р., с. 74 – 75.

(1)