Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Letychiv

This onject at the «» site.

Also look at:

Geographical objects (2): Khmelnitsky region, Podillja palatinate

Bibliographical records (1 – 10 / 21)

List sorting: author, title, A – Z

Cudowny obraz NMP Latyczowsckiej w katedrze Łuckiej. – Życie katolockie, 1935, t. 6, s. 739 – 740, 787 – 788.

O kościele i obrazie n.p. w Latyczowie. – «Intencya miesięczna», 1881, s. 304 – 309.

O obrazie cudownym bogarodzicy w Latyczowie. – Dzwonek częstochowski, 1903, t. 6, s. 1 – 9.

[Grushevskyj M. S.] Опис подільських замків 1494 р. – ЗНТШ, 1895 р., т. 7, с. 1 – 18.

[Kukyz T.] Obraz matki boskiej Latyczowskiej. – Wołanie w Wołynia, 1997, № 4, s. 17 – 19.

[Livskyj Ju. B.] Kościół w Latyczowie. – TI, 1860, № 29, s. 255 – 256, il.

[Lukyn V.] 100 еврейских местечек Украины: исторический путеводитель. – Иерусалим: Езро, 1997 г. [, т. 1 = 256 с., 111 ил., 17 карт]; Спб.: 2000 г., т. 2.

(1)