Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Jewish community of Lviv

Also look at:

Subject: Jews in Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 18)

List sorting: author, title, A – Z

[Balaban M.] [Zabytki sztuki żydowskiej we Lwowie]. – SKB, 1915, t. 9, s. 54 – 55.

[Balaban M.] Dwa przyczynki do stosunków Jagiełły z żydami lwowskimi. – KH, 1911, t. 25, s. 228 – 239.

[Balaban M.] Dzielnica żydowska, jej dzieje i zabytki. – Lw.: 1909. – 99 s. – Biblioteka lwowska, t. 5-6.

[Balaban M.] Zapomniany zabytek: żydowski cmentarz we Lwowie. – Sztuka, 1911, № 4, s. 173 – 176, [7] il.

[Balaban M.] Żydzi lwowscy na przelomie 16 i 17 wieku. – Lw.: 1906. – 23, 577, 188 s.

[Bostel F.] O żydach zlotnikach [lwówskich]. – SKB, 1892, t. 5, s.

[Charewiczowa Ł.] Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyckich i żydów we Lwowie 15 i 16 w. – KH, 1925, № 2, s. 193 – 227.

[Gonsiorovskyj S.] Proces o znieważenie hostii przez żydów we Lwowie z r.1636. – Nasza przeszłość, 1994, t. 82, s. 353 – 357.

(1)