Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Armenian community of Lviv

Also look at:

Geographical object: Armenian Cathedral in Lviv

Subject: Separate Armenian colonies in Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 81)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych V. S.] Малярі вірменського походження у Львові перед сер. 17 ст. – «Mappa mundi», Льв., 1996 р., с. 537 – 554.

[Balcer O. M.] Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie. – Studią nad historią prawa polskiego, 1909, t. 4, № 1 = 188 s.

[Baronch S.] O rękopismach kapituły ormiańskiej lwowskiej. – Dziennik literacki (Lw.), 1853, № 34, s. 266; № 37, s. 290; № 39, s.

[Baronch S.] Żywoty sławnych ormian w Polsce. – Lw.: 1856. – 485 s.

[Bischoff F.] Das alte Recht Armenier in Polen aus Urkunden des Lemberger Stadtarchivs. – Österreichische Blätter für Literatur und Kunst, 1857, Bd. 28, S. ; Bd. 33, S. ; Bd. 37, S. ; Bd. 39, S.

[Bischoff F.] Das alte Recht der Armenier in Lemberg. – Wien: 1862. – 50 S.

[Bischoff F.] Urkunden zur Geschichte der Armenier in Lemberg. – Wien: 1864. – 155 S. – Archiv für Kunde Österreichischer Geschichtsquellen, Bd. 32.

[Blazhejovskyj D.] I teatini ed i pontifici collegi armeno et ucraino di Leopoli: 1665 – 1784. – Regnum dei: collectanea teatina, 1979, v. 35, p. 205 – 248.

(1)