Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Письмові пам’ятки вірмен в Україні

Бібліографічні записи (1 – 10 / 11)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Арутюнян В. Н.] Про один напис вірменськими літерами [у Софійському соборі в Києві]. – ИАН Арм.РСР, суспільні науки, 1956 р., № 5, с. 119.

[Баронч С.] O rękopismach kapituły ormiańskiej lwowskiej. – Dziennik literacki (Lw.), 1853, № 34, s. 266; № 37, s. 290; № 39, s.

[Гаркавець О. М.] Армянско-кыпчакская Псалтырь: Написал диакон Лусиг во Львове в 1575/1580 гг. – Алматы: Дешт-и-Кипчак, 2001 г. – 656 с.

[Гаркавець О. М.] Кыпчакское письменное наследие: В 3 томах. – Алматы: Баур, 2017 г., т. 1. – 810 стр.

[Гаркавець О. М.] Кыпчакское письменное наследие. – Алматы: Дешт-и-Кыпчак, 2002 г., т. 1 – 1084 стр.

[Головацький Я. Ф.] Выпись с книг кгродских воеводства Киевского. – ЧОИДР, 1846 г., год 2-й, № 2, с. 51 – 52.

[Григорян Г. М.] Армянские надписи киевского собора св.Софии. – Вестник общественных наук АН Армянской ССР, 1979 г., № 4, с. 85 – 93.

[Лехаци С.] Путевые заметки. – М.: Наука, 1965 г. – 322 с.

(1)