Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Інші питання архівної справи в Україні

Бібліографічні записи (41 – 50 / 59)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Романова С. Н.] Создание и развитие исторических архивов на Украине в 19 – нач. 20 вв. – М.: автореф.к.и.н., 1987 р. – 23 с.

[Романовський В. О.] Нариси з архівознавства. – Хк.: Червоний друк, 1927 р. – 168 с.

[Рудинський М. Я.] Архівні збірки Полтавського державного музею. – Пл.: 1928 р. – 36 с.

[Ситий І. М.] Архівна колекція Чернігівського історичного музею ім.В.В.Тарновського. – Скарбниця української культури (Чн.), 2002 р., т. 2, с. 46 – 50.

[Ситий І. М.] Документальні матеріали в колекції В.В.Тарновського. – «Скарбниця української культури», Чн., 1996 р., с. 46 – 48.

[Смолька Я.] Katalog Archiwum aktów dawnych miasta Jarosławia. – Jarosław: 1928.

[Сокульський Ю.] Resztki archiwum hr.Potockich w Raju i wiadomości o papierni w Nowej Grobli. – Silva rerum (Kraków), 1931, № 1-6, s. 29 – 37.

[Татищев Ю. В.] Черниговские архивы. – «Труды 12-го археологического съезда», М., 1905 г., т. 2, с. 1 – 31.

[Федоренко П. К.] До історії монастирських архівів. – Архівна справа, 1929 р., р., № 9-10, с. 102 – 104.

(5)