Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Other issues on the archives in Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 60)

List sorting: author, title, A – Z

[Bagalij D. I.] Українські архівні фонди в межах РСФРР. – Архівна справа, 1925 р., № 1, с. 34 – 44.

[Bojcun L.] Духовний собор Почаївської лаври [його архівний фонд]. – Студії з архівної справи та документознавства (К.), 1998 р., т. 3, с.

[Dobrovolskyj P. M.] Архив Черниговского кафедрального собора. – Труды Черниговской учёной архивной комиссии, 1902 г., т. 4, с.

[Dombkovskyj P.] Wykaz inducentów grodskich halickich w 18 w. – Archeion, 1927, t. 2, s. 49 – 57.

[Dudyk B.] Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien. – Archiv für österreichische Geschichte, 1868, № 1, S. 1 – 222.

[Dzoban O. O.] Рукописні фони ЛНБ: історія і сучасність. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 5 – 10.

[Fedorenko P. K.] До історії монастирських архівів. – Архівна справа, 1929 р., р., № 9-10, с. 102 – 104.

(1)