Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Міжнародні зв’язки української літератури 13 – 18 ст.

Бібліографічні записи (1 – 10 / 53)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Адріанова-Перетц В. П.] Из истории русско-украинских связей в 17 в.: украинские переводы «Хождения» игумена Даниила и «Сказания Афродитиана». – Исследования и материалы по древнерусской литературе, 1961 г., т. 1, с. 245 – 299.

[Адріанова-Перетц В. П.] Материалы к вопросу о русско-украинских связях 15 – 17 вв. – «Исследования по отечественному источниковедению», М.-Лг., и-во АН СССР, 1964 г., с. 57 – 62.

[Бегунов Ю. К.] До історії українсько-східнороманських взаємин у епоху бароко: ієромонах Сильвестр і Тирговиштський гурток. – «Писемність Київської Русі і становлення української літератури», К., Наукова думка, 1988 р., с. 205 – 229.

[Білик М. Й.] Український елемент в польській літературі 16 ст., писаній латинською мовою. – «Слов’янське літературне єднання», Льв., 1958 р., с. 41 – 51.

[Вонтрубська Г.] Staruruska «Wojna żydowska» w Polsce. – «Pięćsetna rocznica najstarszego druku cyrylskiego z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola (1491)», Gdańsk, 1994, s.

[Гнатюк О. Є.] Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i baroku. – WZU, 1994, t. 2, s. 137 – 140.

[Грицков’ян Я.] Polska i Ukraina: zarys związków literackich [15 – 20 ww.]. – Rocznik koszaliński, 1993, t. 23, s. 120 – 134.

[Єрьомін І. П.] До історії російсько-українських літературних зв’язків в 17 ст. – «Матеріали до вивчення історії української літератури», К., Рад.школа, 1959 р., т. 1, с. 261 – 265.

[Іванов Й.] Българско книжовно влияние в Русия при митрополит Киприан. – Известия на Институт за българска литература (София), 1956 г., т. 6, с.

(1)